Eurocine Vaccines AB

Eurocine Vaccines utvecklar vacciner för humant och veterinärt bruk. Bolaget identifierar, utvärderar, selekterar och avtalar om vaccinantigen för fortsatt utveckling inom den egna vaccinportföljen baserat på en sammanvägning av ett flertal faktorer såsom medicinskt behov, marknadspotential, patentskydd samt teknisk genomförbarhet. Vaccinerna utvecklas baserat på bolagets omfattande kunskap och erfarenhet inom vaccinområdet samt teknologiplattformen Endocine™.

Eurocine Vaccines är noterat på Spotlight Stock Market. Den planerade kapitaliseringen genomförs i syfte att finansiera huvuddelen av de förberedande aktiviteterna inför starten av den första kliniska studien med bolagets vaccinkandidat mot klamydia. Härutöver kommer kapitaliseringen att finansiera affärsutveckling, dels med syftet att förbereda potentiella partners för klamydiavaccinkandidaten och dels för att identifiera samt utvärdera ytterligare vaccinkandidater.

Läs mer på företagets hemsida