Spotlight Group AB

Spotlight Group etablerades 1997 och är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Koncernens verksamhetsgrenar har sedan 2015 på olika sätt varit delaktiga i att cirka 11,4 miljarder SEK har tillförts i form av tillväxtkapital till noterade bolag genom fler än 500 transaktioner – varav drygt 125 noteringar. Spotligt Group ansöker nu om upptagande till handel på Spotlight Stock Market och inbjuder härmed till förvärv av aktier i bolaget.

Läs mer på företagets hemsida