Tillstånd från Finansinspektionen

Sedermera Corporate Finance står under Finansinspektionens tillsyn med de tillstånd som anges nedan.

 

Tillstånd att driva värdepappersrörelse i form av:

  • mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument;
  • utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag;
  • handel med finansiella instrument för egen räkning;
  • garantigivning avseende finansiella instrument och placering av finansiella instrument med fast åtagande;
  • placering av finansiella instrument utan fast åtagande.

(2 kap. 1 § 1, 2, 3, 6 och 7 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden)

 

Tillstånd att som sidotjänst:

  • förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet;
  • lämna råd till företag och kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp;
  • utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument.

(2 kap. 2 § 1, 3 och 6 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden)