Om Sedermera Corporate Finance

Väx med förtroende

Något som särskilt utmärker Sedermera Corporate Finance är vår förmåga att med ett sunt förhållningssätt leverera en helhetslösning till våra kunder. I stället för att behöva hantera flera separata aktörer för exempelvis marknadsföring, börs- och bolagsrätt och prospektskrivning, erbjuder vi och våra systerorganisationer hög kompetens inom samtliga relevanta områden och hanterar hela processen vid en kapitalisering och/eller en notering. Därmed kan ni fokusera på det viktigaste – er egen verksamhet – medan vi fokuserar på att genomföra en lyckad kapitalisering och/eller notering för såväl er som bolag och era befintliga aktieägare som nya investerare.

Sedermera Corporate Finance är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Baserat på gränsöverskridande tillstånd är vi finansiella rådgivare till bolag inom olika branscher i hela Sverige och i Norden. Som helhetsleverantör inom corporate finance erbjuder vi tillsammans med våra systerorganisationer ett brett sortiment av tjänster till bolag som står inför kommande notering eller som redan är noterade på reglerad marknad eller handelsplattform (MTF). Sedan starten 2003 har vi haft förmånen att bistå små och medelstora bolag vid mer än 100 noteringar och ännu fler kapitaliseringar. Därutöver är vi rådgivare till ett stort antal noterade bolag.