Finansiell information och data

Sedermera publicerar information om kapitaltäckning, likviditetsrisker och statistik om utförda ordrar i enlighet med Europeiska kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/576 och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12).