Ägarspridning

För ökad likviditet i aktien

I takt med att ditt bolag växer bör aktieägarskaran följa samma utveckling. Det kan då bli aktuellt med en emission för att sprida ägandet vilket också ofta ökar likviditeten i aktien. Fler ägare ger bättre förutsättningar för större handel och intresse för bolaget. Det finns olika sätt att göra detta, men det vanliga är att en befintlig ägare säljer ut en del av sitt innehav.

Kontakt