Blockposttransaktioner

Vi hjälper till att förmedla större aktieposter

Det kan uppstå situationer där någon av de större ägarna vill sälja av hela eller delar av sitt innehav eller en investerare är intresserad av att förvärva en större aktiepost. Ett alternativ är att sälja respektive köpa aktier på marknaden, men om transaktionen är stor kan detta vara problematiskt. Vi på Sedermera kan hjälpa till att hitta en köpare respektive säljare för transaktionen och genomföra affären. Vi erbjuder en helhetslösning avseende blockposttransaktioner. Sedermera har ett stort investerarnätverk och nära relation till hundratals bolag, vilket innebär att vi har goda möjligheter att hitta köpare och säljare i samtliga bolag inom micro- och smallcapsegmentet.

Kontakt