Bryggfinansieringar

När ni behöver kapital innan en emission

I vissa situationer kan det vara så att ni har behov av kapital men vill avvakta med att emittera aktier. I det läget kan ni välja att tillfälligt brygga in kapital som sedan kvittas och betalas i en efterföljande kapitalisering, exempelvis genom ett teckningsåtagande. Sedermera har sedan starten byggt upp ett stort nätverk av erfarna investerare som kan gå in som bryggfinansiärer.

Kontakt