LEX ASEA-utdelningar

Dela ut dotterbolag med uppskjuten beskattning

Lex-ASEA är en skatterättslig reglering som i vissa fall ger skattefrihet för utdelning av andelar i dotterbolag, något som gör det möjligt att dela upp ett bolag utan omedelbar beskattning. Om ditt bolag har ett dotterbolag att dela ut till bolagets aktieägare kan därmed beskattningen av deras kapitalvinst skjutas upp till dess att de säljer sina andelar. Sedermera bistår med rådgivning och hjälper ditt bolag vid en Lex-ASEA utdelning.

Kontakt