Listbyten

En strategisk förflyttning vid ökat börsvärde

Efter hand som noterade bolag växer och börsvärdet ökar kan det bli aktuellt med ett listbyte. Ett bolag som är noterat på en MTF-marknad som exempelvis Spotlight Stock Market eller Nasdaq First North Growth Market kan ta beslutet att byta till reglerad marknad. Sedermera bistår ditt bolag med rådgivning bland annat avseende hantering av nya regelkrav som följer av bytet och hjälper praktiskt till för att genomföra listbytet.

Kontakt