M & A

Vi hjälper till vid förvärv eller försäljning

Vi erbjuder en helhetslösning avseende förvärv eller försäljning av bolag. Ditt bolag kan anlita oss för värdering, due diligence, upprättande av avtal och informationsmaterial. Vi kan agera projektledare samt ge finansiell rådgivning och stöd i strategiska val av ägarförändringar, sammanförande med motparter och förhandlingsstöd.

 

Kontakt