Riktade emissioner

För snabbt kapitaltillskott eller strategisk ägarspridning

Riktade emissioner riktas i regel till en viss grupp investerare, vilka vanligtvis är externa investerare med strategisk betydelse för bolaget. En riktad emission är – i jämförelse med en företrädesemission – ofta snabbare att genomföra. En riktad emission får endast riktas till en begränsad grupp investerare och kan således inte spridas lika brett som en företrädesemission eller en IPO. Precis som i samtliga typer av transaktioner tar Sedermera ett helhetsansvar för att säkerställa att en riktad emission genomförs på ett bra och riktigt sätt.

Kontakt