IPO

Börsnoteringar och IPO:s

För bolag som vill nå ut till allmänheten

En IPO är ett sätt att tillföra bolag kapital genom att introducera bolaget för aktiemarknaden och ge allmänheten möjlighet att bli delägare. Bolagets värdepapper kommer därefter bli handlingsbart vilket i sin tur ger bolaget ett marknadsvärde. Vidare ges en större ägarspridning, ett skyltfönster mot aktuell bransch och en kvalitetsstämpel i förhållande till såväl affärspartners som nya medarbetare och andra intressenter. Med fler investerare som är ägare i bolaget är det dessutom fler som kan agera som ambassadörer för bolaget på marknaden.

Sedermera har lång erfarenhet som finansiell rådgivare för bolag i noteringsprocessen. Vi har genomfört omkring 100 noteringar sedan vi startade. Under noteringsprocessen säkerställer vi att bolaget får den kunskap som behövs inför livet som noterat bolag, samtidigt som vi anskaffar kapitalet. Vi förbereder och hjälper bolaget genomföra marknadsaktiviteter för att sprida bolagets budskap och erbjudande till allmänheten och skapa de bästa förutsättningarna för en lyckad notering, där bolaget erhåller resurser för tillväxt. Vi är en långsiktig partner som även bistår bolag med rådgivning och kapitalanskaffning under hela tillväxtresan efter noteringen.

 

Kontakt