Fluicell AB

Fluicell är ett life science-bolag som med innovativ mikroflödesteknologi bryter ny mark inom encellsbiologi, bioprinting och regenerativ medicin.

Fluicell grundades i syfte att göra det möjligt för forskare att på ett enkelt sätt studera biologin hos enskilda celler i deras naturliga miljö, vilket gav upphov till Bolagets första produkt BioPen®. Fluicell har sedan dess utvecklats från ett nischat instrumentföretag till att vara ett innovationsdrivet bolag med verksamhet på flera marknader och fokus på toppmoderna forskningslösningar inom in vitro-teknik och regenerativ medicin.

Fluicell genomför nu en satsning på att accelerera Bolagets organiska tillväxt genom utökad produktförsäljning, licensinkomster och kontraktsforskning och att realisera visionen att bli en marknadsledande aktör inom de två nya affärsområdena vävnadsbaserade terapier och vävnadsbaserade forskningmodeller för läkemedelsutveckling.

För att teckna i nu pågående företrädesemission, se nedan.

Anmälningssedel utan stöd av företrädesrätt hittas på denna sida, nere till höger under ”Detaljinfo & filer”. Det går också bra att teckna med digital signering här.

För att som befintlig ägare i bolaget via Avanza eller Nordnet anmäla intresse att delta i emissionen, följ nedanstående länkar:

För att anmäla intresse att förvärva units via Nordnet, klicka här.

För att anmäla intresse att förvärva units via Avanza, klicka här.

Läs mer på företagets hemsida