ODI Pharma AB

Legaliseringen av medicinsk cannabis på den europeiska marknaden har skapat en ny industri och en ny attraktiv marknad, som bedöms vara värd 58 miljarder euro 2028. ODI Pharma AB ämnar att tillhandahålla den europeiska läkemedelsmarknaden med medicinsk cannabis till högsta kvalitet genom bolagets nätverk av odlingspartners. I nuläget har ODI Pharma AB avtal med distributörer vilket ger bolaget tillgång till 14 000 apotek, specialkliniker och sjukhus.

Läs mer på företagets hemsida