Vultus AB

Vultus AB är ett agtech-bolag grundat 2016 i Lund. Bolaget utvecklar AI-plattformen Fertilizer Ninja för precisionsjordbruk via satelliter. Med hjälp av satellitbilder samlar bolagets plattform in data från odlingsfälten – data som används för att analysera fälten och som används för att framställa åtgärdsförslag som lantbrukaren använder för att kunna odla mer effektivt. Vultus AI-plattform, Fertilizer Ninja, erbjuder fältspecifika rekommendationer för var näringen bäst ska fördelas på fältet. Resultatet är tillförlitligare skördar, högre avkastning och minskad andel insatsvaror. Vultus hjälper lantbrukare att spara upp till 30 procent av kostnaderna för gödselanvändning.

Åren som gått sedan Vultus bildades 2016 har fokus legat på utveckling av den plattformen Fertilizer Ninja och som nu är redo för kommersialisering. Bolaget går nu från att vara ett utvecklingsbolag till att fokusera på marknadsföring och försäljning och har så smått klivit in på marknaden. Vultus är  aktivt på internationella mjukvaruplattformar i EU, UK, Kina och Brasilien och huvudfokus i den kommersiella strategin är att växa via plattformar som redan når en bred kundgrupp för att snabbt nå ökade intäkter och nya kundflöden. Bolaget befinner sig nu i en fas för att skala upp och brett lansera Fertilizer Ninja.

Läs mer på företagets hemsida

Detaljinfo & filer

Teckningstid:
16/3 - 06/4 2023
Typ:
Optionsinlösen