Bea Sjölund

Styrelseledamot och Executive Vice President

Född 1987

Befattningar:

  • Vice VD Sedermera Corporate Finance AB

Utbildning:

  • Examen i media och kommunikation, Göteborgs universitet 2013
  • Företagsekonomi, Lunds universitet 2008

Övriga relevanta styrelseuppdrag:

  • Inga övriga styrelseuppdrag

Ledamoten har ett beroendeförhållande till Sedermera men är oberoende i förhållande till koncernmoderbolaget Spotlight Group AB:s större aktieägare.

Arbetslivserfarenhet:

Bea Sjölund har arbetat på Sedermera sedan 2014. Hon började som finansiell kommunikatör och har sedan dess haft flera befattningar i organisationen med fokus på att driva transaktioner. Hon har sedan 2020 varit en del av Sedermeras ledningsgrupp.