Peter Gönczi

Ordförande

Född 1975

Befattningar:

 • VD Spotlight Group AB

Utbildning:

 • Uppsala universitet – examen i företagsekonomi 2000

Övriga relevanta styrelseuppdrag:

 • Spotlight Stock Market AB, styrelseordförande
 • Spotlight Group AB, styrelseledamot
 • FinReg Solutions AB, styrelseledamot
 • Markets & Corporate Law Nordic AB, styrelseledamot
 • Shark Communication AB, styrelseledamot
 • Placing Corporate Finance AB, styrelseordförande
 • Nordic Issuing AB, styrelseordförande
 • Kalqyl Analys Norden AB, styrelseledamot
 • Seahouse Capital ApS, styrelseordförande
 • Ependy AB, styrelseordförande
 • Sameve Invest AB, styrelseledamot

Ledamoten har ett beroendeförhållande till Sedermera men är oberoende i förhållande till koncernmoderbolaget Spotlight Group AB:s större aktieägare.

Arbetslivserfarenhet:

Peter Gönczi har sedan 2006 på olika sätt varit ledande för utvecklingen av Spotlight Group-koncernen, sedan 2014 som VD. Under perioden 2014 till 2021 har han, parallellt med rollen som koncernchef, också varit VD för bland annat Sedermera. Idag är han enbart VD för moderbolaget Spotlight Group. Sedan 2000 har Peter Gönczi arbetat inom finansbranschen i olika roller, bland annat som chef över marknadsövervakning och börsadministration på NGM.