Beowulf Mining plc

Beowulf är en Europafokuserad utvecklare av primära råvaror, såsom järnmalm och grafit, som är avgörande för Europas gröna omställning. Beowulf bedriver verksamhet genom sina dotterbolag Jokkmokk Iron Mines AB (”Jokkmokk Iron”), verksamt i Sverige, och Grafintec Oy (”Grafintec”), verksamt i Finland, samt genom det till 61,1 procent ägda Vardar Minerals Limited (”Vardar”), som är verksamt i Kosovo.

I mars 2022 beviljades Jokkmokk Iron en bearbetningskoncession för Kallak Norra. Kallak Norra är Beowulfs längst framskridna projekt och Bolagets högsta prioritet. Huvudmålet för Jokkmokk Iron är att bli en leverantör av koldioxidneutralt järnmalmskoncentrat i världsklass till gröna stålproducenter som håller på att utvecklas i Norden. Beowulf har just avslutat en idéstudie för Kallak Norra, som visar positiva ekonomiska resultat till stöd för fortsatt utveckling. Det bör understrykas att Kallak Norra är bara en del av det större Kallak projektet. Kallak Södra har definierade mineralresurser och ett prospekteringsmål, och Bolaget har ett prospekteringsmål för sina angränsande licenser längre söderut. Viktiga värdeskapande milstolpar för Kallak Norra är leveransen av en förstudie om genomförbarhet, som planeras att påbörjas under andra kvartalet 2023, och ansökan om miljötillstånd som planeras att lämnas in under Q4 2023.

I Finland håller Grafintec på att utveckla flera projekt för naturlig flakgrafit, vilket ger en hållbar och säker tillgång till ett primärt råmaterial som är avgörande för Europas snabbt växande marknad för litiumjonbatterier. Grafintecs viktigaste genombrott under 2022 är det Memorandum of Understanding som upprättats mellan Grafintec och Qingdao Hensen Graphite Ltd. Bolagen kommer att samarbeta för att etablera ett nav för anodmaterial i Finland. Nuvarande och framtida arbetsprocesser kommer att fokusera på utveckling av grafitresursen i Aitolampi och undersökning av Grafintecs portfölj av tillstånd.

I Kosovo är Vardars arbete inriktat på att hitta en fyndighet och har till stor del varit fokuserat på de bas- och ädelmetaller som finns på Mitrovica-licensen. Nya resultat visar lovande möjligheter till ekonomisk mineralisering i prospekteringsmålen Majdan Peak och Red Lead, som innehåller bly, zink, koppar, silver och guld. Vardar utökade nyligen sin licensportfölj, vilket medfört ett dominerande markinnehav i de mycket lovande områdena runt bly-zink-silvergruvan Stan Terg.

Huvudmotivet med företrädesemissionen av depåbevis är att finansiera den fortsatta utvecklingen av Kallak Norra, samt att påskynda förberedelserna av ansökan om miljötillstånd för Kallak Norra. Företrädesemissionen kommer också att finansiera återbetalning av brygglån och, vid tillräcklig finansiering, möjligen också genomföra resursborrning i Kallak Södra, samt förse Grafintec och Vardars utvecklings- och prospekteringsprogram med kapital.

För att teckna i nu pågående företrädesemission av svenska depåbevis, se nedan.

Anmälningssedel utan stöd av företrädesrätt hittas på denna sida, nere till höger under ”Detaljinfo & filer”. Det går också bra att teckna med digital signering här.

För att som befintlig ägare i bolaget via Avanza eller Nordnet anmäla intresse att delta i emissionen, följ nedanstående länkar:

För att anmäla intresse att förvärva svenska depåbevis via Avanza, klicka här.

För att anmäla intresse att förvärva svenska depåbevis via Nordnet, klicka här.

Läs mer på företagets hemsida

Detaljinfo & filer

Teckningstid:
09/2 - 23/2 2023
Typ:
Företrädesemission